Kwalifikacje

W 2012 roku uzyskałam dyplom magistra filologii polskiej w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Podczas tych studiów ukończyłam dwuletnią specjalizację glottodydaktyczną, przygotowującą do zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Od tamtej pory rozwijam swój nauczycielski warsztat, regularnie uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Szczegółowe informacje na temat mojego wykształcenia i doświadczenia znaleźć można na moim profilu LinkedIn.

Czytaj dalej na temat moich METOD