Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi pozyskanymi za pomocą formularzy kontaktowych i/lub ankiet zamieszczonych na stronie agnieszkafutera.pl w zgodzie z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Do kontaktów za pośrednictwem serwisów społecznościowych (Facebook, LinkedIn) stosują się ich wewnętrzne polityki prywatności.

1. Administratorką danych jest właścicielka strony, Agnieszka Futera, zamieszkała w Warszawie (Polska), kontakt z Administratorką możliwy jest za pośrednictwem:

a) formularza kontaktowego na stronie,

b) fanpage’a https://www.facebook.com/polishmoreinfo/

c) profilu LinkedIn https://www.linkedin.com/in/agnieszka-futera/

2. Zgoda na przetwarzanie danych udzielana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym i/lub ankiecie na stronie agnieszkafutera.pl

3. Przetwarzane mogą być dobrowolnie podane dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu sprzedaży i prowadzenia usług edukacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego oraz udzielania informacji o tych usługach.

5. Administratorka udziela lekcji języka polskiego jako inkubowana Europejskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości, dlatego dane konieczne do wystawienia faktury (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) mogą zostać udostępnione EFWP – objęte będą wówczas polityką prywatności opisaną w ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KURSÓW JĘZYKOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ EUROPEJSKĄ FUNDACJĘ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, dostępnych tutaj

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Polskę.

7. Osoba, do której odnoszą się zgromadzone dane ma prawo do:

  1. informacji, w jaki sposób dane są przetwarzane,
  2. dostępu i aktualizacji danych,
  3. żądania usunięcia danych (prawo do zapomnienia),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
  6. przeniesienia danych
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

8. Dane przechowywane będą przez 5 lat od ostatniego kontaktu osoby, do której się odnoszą z Administratorem lub do momentu cofnięcia zgody, o ile dane te nie będą niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

9. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć zgromadzone dane przed nieautoryzowanym dostępem.